Ensenyaments de règim especial

Ensenyaments de règim especial


Ensenyaments artístics

Els ensenyaments artístics proporcionen als alumnes una formació artística de qualitat i garanteixen la qualificació dels futurs professionals de les arts plàstiques, el disseny, la música, la dansa, l'art dramàtic i la conservació i restauració de béns culturals.
 
 
Els cicles d'arts plàstiques i disseny poden ser de grau mitjà i de grau superior.
 
Els ensenyaments de música poden ser: no reglats, professionals i artístics superiors.
 
Els ensenyaments de dansa poden ser: elementals i no reglats, professionals i artístics superiors.
 
Els ensenyaments d'art dramàtic són ensenyaments superiors amb les especialitats següents: interpretació, direcció d'escena i dramatúrgia i, escenografia.
 
Els ensenyaments de conservació i restauració de béns culturals són ensenyaments superiors amb les les especialitats següents: béns arqueològics, pintura, escultura i document gràfic.

Ensenyaments esportius


Ensenyaments d'idiomes

Les persones adultes poden estudiar idiomes moderns en règim oficial a les escoles oficials d'idiomes (EOI) en modalitat presencial o bé a distància a l'IOC Idiomes de l'Institut Obert de Catalunya.
La matrícula oficial a les EOI dóna dret a assistir a classe i als exàmens que permeten obtenir els certificats acreditatius corresponents. Aquests certificats també es poden obtenir en règim lliure.
 
 
Els ensenyaments de disseny són ensenyaments superiors amb les especialitats següents: disseny gràfic, disseny d'interiors, disseny de producte i disseny de moda.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada