BATXILLERAT

INFORMACIÓ GENERAL

BATXILLERAT 


El batxillerat s’acostuma a cursar de manera presencial, tot i que també hi ha altres opcions.
 El batxillerat es pot cursar a distància a l'Institut Obert de Catalunya . Aquesta opció té les particularitats
 següents:

  • es cursa en blocs semestrals;
  • no es regeix per les normes de pas de curs establertes de forma general, i
  • és més flexible, de manera que facilita l'adaptació a les circumstàncies personals, familiars i laborals.


L'ensenyament nocturn de batxillerat s'adreça fonamentalment a persones que per causa de l'activitat laboral o per altres circumstàncies encaixen millor en una oferta horària diferent de la del règim diürn. 


A l'estranger L'alumnat que es planteja estudiar a un altre país pot informar-se directament als centres educatius d'aquell país o pot recórrer a alguna entitat especialitzada en aquest àmbit. En tot cas, sempre és recomanable adreçar-se al consolat del país on es vol anar a estudiar per tal d'assegurar-se de la validesa dels estudis i de l'equivalència que tenen en el nostre sistema educatiu.

El currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i baccalauréat consisteix a fer un terç de l'horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries Llengua i literatura franceses i Història de França.
Els alumnes del programa batxibac han de superar una prova externa en finalitzar els estudis que consisteix en un exercici oral i un d'escrit de l'assignatura de Llengua i literatura franceses, i un exercici escrit sobre la història d'Espanya i França.
La superació de la prova externa batxibac i de les matèries de batxillerat dóna dret a la doble titulació: títol de batxiller i diploma baccalauréat.
Per accedir al programa batxibac, els alumnes han d'acreditar almenys el nivell B1 en llengua francesa, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.El batxillerat internacional (BI) és un itinerari curricular específic determinat per l'Organització del Batxillerat Internacional (IBO) per fomentar l'excel·lència educativa i l'aprofundiment curricular, que va adreçat a alumnes amb un alt interès per l'aprenentatge.

A Catalunya, es pot obtenir la doble titulació de batxillerat i batxillerat internacional en quatre centres públics (Institut Jaume Vicens Vives, de Girona; Institut Gabriel Ferrater i Soler, de Reus; Institut Josep Lladonosa, de Lleida, i Institut Moisès Broggi, de Barcelona) i en diversos centres privats. Consulteu les dates de preinscripció i proves de selecció als portals web d'aquests quatre centres.


LES PAU I ELS ESTUDIS UNIVERSITARIS

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada